Để tăng cường chất lượng kết quả tìm kiếm, Google đã đăng ký bằng sáng chế phân loại trang web chất lượng cao hay thấp qua một hệ thống, phương pháp, hệ thống máy tính được mã hóa trên lữu trữ máy tính.

[​IMG] ​

Ở một khía cạnh, phương pháp này Google sử dụng liên kết tức là backlink từ một website khác nói về website mà họ đang cần xếp hạng.

Google sẽ tiến hành tính điểm của liên kết, điểm chất lượng của liên kết để phân loại trang web.

Các website sẽ được đánh giá là chất lượng cao nếu có điểm chất lượng liên kết nhiều hơn số lượng liên kết.

Và ngược lại nếu điểm của số liên kết nhiều hơn điểm của chất lượng liên kết thì website sẽ bị cho là chất lượng kém, cố tình spam backlink để thao túng công cụ tìm kiếm.

Dưới đây là một vài dấu mốc về bằng sáng chế tìm kiếm này của Google:

Số hiệu xuất bản phẩm: US9002832 B1
Loại xuất bản: Cấp
Số hiệu đơn xin cấp bằng: US 13/488,104
Ngày xuất bản: 7 Tháng 4 2015
Ngày gửi: 4 Tháng Sáu 2012
Ngày ưu tiên: 4 Tháng Sáu 2012
Nhà sáng chế: Rajan Patel, Zhihuan Qiu, Chung Tin Kwok
Công ty được chuyển nhượng đầu tiên Google Inc.